Otrzymuj bieżące wiadomości.

Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

nie teraz nie, dziękuję
Moje konto Moje konto

Rodzaje pocisków HORNADY


Pocisk GMX® (Gilding Metal Expanding)

GMX® jest typowym pociskiem myśliwskim przeznaczonym do polowania na zwierzynę płową i czarną zapewniającym kontrolowaną ekspansję w szerokim zakresie prędkości i płaski tor lotu. Monolityczny rdzeń wykonany jest ze stopu miedzi z niewielką (ok.5%) domieszka cynku. Z technicznego punktu widzenia stop ten można nazwać mosiądzem o bardzo niskiej zawartości cynku. Rdzeń pocisku został tak ukształtowany, aby zapewnić ekspandowanie części wierzchołkowej już przy prędkości ok. 600 m/s. Przy prędkościach większych (700-800 m/s) deformacja pocisku jest większa, ale gwarantuje masę resztkową na poziomie ok. 90% masy wyjściowej. Dzięki temu pociski GMX® zachowują bardzo wysoką zdolność do głębokiej penetracji celu przy nieznacznej tylko fragmentacji pocisku. Testy wykonane przez producenta na blokach żelatyny balistycznej wykazały penetrację na głębokość minimum 30 cali (76 cm) lub większą przy zachowaniu (kal. .308 Win) masy na poziomie 95%.
Dwa rowki wiodące na korpusie pocisku przyczyniają się do uzyskania wysokiej prędkości wylotowej bez potrzeby podwyższania ciśnienia spalania ładunku prochowego a twardy ostro zakończony wierzchołek wykonany z polimeru pozwala na relatywnie niewielkie straty prędkości pocisku w drodze do celu. Pocisk deformuje się do ok. swojej 1,5 średnicy a transfer energii przebiega równomiernie wraz z penetracją. GMX® nie jest pociskiem szczególnie wrażliwym na drobne przeszkody roślinne i może być używany w terenach lekko zakrzewionych gdzie uderzenie kuli w pędy roślin jest brane pod uwagę.

Pocisk SST® (Super Shok Tip)

W pewnym sensie pocisk SST® jest rozwinięciem koncepcji zawartej w konstrukcji doskonałych pocisków z polimerowym czubkiem. SST® charakteryzuje się profilem stycznej do ostrołuku oraz tzw. Inter Lock Ringiem. Profil stycznej wysmukla głowicę i polepsza współczynnik balistyczny (BC) a Inter Lock Ring tworząc radialne zgrubienia płaszcza zapobiega jego nadmiernej i trudnej do kontrolowania fragmentacji po trafieniu. Wewnętrzne ukształtowanie rdzenia przewiduje sześć bocznych nacięć wywołujących deformację pocisku po pokonaniu ok. 15 cm celu od miejsca trafienia. Masa resztkowa pocisku to najczęściej ok. 50 % masy początkowej, co świadczy o wyraźnie występującej fragmentacji. Takie działanie daje wyraźny i znacznie podwyższony efekt szokowy, przy którym zwierzyna zdecydowanie zaznacza trafienie. Uszkodzenia wewnętrzne tuszy mogą być większe a rana wylotowa u średniej wielkości dzika może osiągnąć średnicę ok. 5 cm. Dodatkowo polimerowy czubek zapewnia doskonałą balistykę. Pocisk jest bardzo skuteczny na polowaniach zbiorowych szczególnie przy strzałach na odległość 50-100m. Przy strzelaniu na odległości większe ( 150 -200m) należy uwzględnić mniejszą niż w pocisku GMX zdolność do głębokiej penetracji.

Pocisk InterBond®

InterBond® należy do grupy pocisków zespolonych deformujących się maksymalnie do średnicy ok. 2,5 kalibru przy masie resztkowej ok. 90%. Jest opracowany przede wszystkim do strzelania na duże odległości w terenach otwartych pozbawionych przeszkód roślinnych miedzy wylotem lufy a celem. Najlepiej sprawdzi się jako pocisk naboi kalibrów o wysokiej lub bardzo wysokiej prędkości wylotowej pocisków (np.: 7 mm Rem Mag , .300 Win Mag ,.270 Win czy .300 Wtby Mag.) ale z powodzeniem może być użytkowany w nabojach kalibru .30-06 czy 308 Win, gdzie Hornady elaboruje te pociski z szybszym prochem Superformance®. InterBond® praktycznie nie fragmentuje a transfer energii rozpoczyna się natychmiast po trafieniu w cel i przebiega gwałtownie. Wrażliwość na deformację po trafieniu w pędy roślinne sprawia, że jego zastosowanie do polowań zbiorowych jest ograniczone. Jest zaliczany do pocisków o bardzo wysokiej celności własnej. Przy sprawnej broni i dobrej dyspozycji strzelca uzyskanie skupienia serii 3 strzałów na 100m w granicach ok. 25 mm nie jest wynikiem trudnym do osiągnięcia.

Pocisk FTX® (Flex Tip)

FTX® jest pociskiem przeznaczonym głównie do amunicji kalibrów wykorzystywanych w magazynkach rurowych systemu Lever Action. Jego cechą szczególną jest miekki i elastyczny wierzchołek z elastomeru. Taka konstrukcja pocisku (patent firmy Hornady) wyeliminowała konieczność stosowania w rurowych magazynkach broni Lever Action pocisków o wierzchołkach płaskich lub tępo zakończonych, które nie wywoływały ryzyka zbicia spłonki naboju poprzedniego. Pocisk FTX® umożliwił korzystanie w tubowych magazynkach z amunicji o ostrym wierzchołku pocisku – a więc doskonalszym balistycznie, z reguły o większej prędkości wylotowej celniejszym na dłuższym dystansie strzału. FTX® jest stosowany do amunicji Hornady LEVERevolution® kalibrów np.: 30-30 Win., 308 Marlin Express, .338 Marlin Express, 45-70Govt, .450Marlin i kilku innych – w tym rewolwerowych np.: .357 Mag i .44 Mag, jak również w amunicji do ochrony osobistej Hornady Critical Defence®.
Amunicja Hornady z pociskiem FTX® wyróżnia się zwykle większą o ok. 70-75 m/sek prędkością wylotową i energią początkową większą nawet o 40% od wielu innych standardowych elaboracji naboi w poszczególnych kalibrach.

Niestety, ta kategoria nie zawiera produktów.
Zapraszamy do przejrzenia asortymentu w pozostałych kategoriach.